טעינת רכבים חשמליים

במרץ 2022, התקשרה קיסטון בהסכם השקעה ורכישת מניות ב-Eranovum e-Mobility, S.L  - חברה ספרדית הפועלת בתחום הקמת עמדות טעינה של כלי רכב חשמליים בספרד. ל-Eranovum התקשרויות תקפות עם בעלי מקרקעין עליהם ניתן להקים כ-2,300 עמדות טעינה מתוכם כ-640 באופן מיידי. 

עם חתימת ההסכם, השקיעה קיסטון ב-Eranovum סכום של כ-11.5 מיליון יורו תמורת הקצאת 30% מהון מניותיה (בהזרמת הון ובהלוואת בעלים), המיועדים למימון הקמה, פיתוח ורכישת ציוד לפרוייקטים. לקיסטון גם קיימת אופציה להשקעת סכום נוסף של כ-15 מיליון יורו, כך שלאחר ההשקעה הנוספת תחזיק קיסטון 49% מהון המניות של Eranovum. 

שיעור אחזקה

30% (ואופציה לרכישת 10% נוספים)

תחום פעילות

תחבורה

היקף השקעה

41 מיליון ש"ח