אנרגיה היא כוח

בנובמבר 2020 זכו חברת אדלטק ושיכון ובינוי במכרז לרכישת תחנת הכוח ברמת חובב מידי חברת החשמל בסכום של כ-4.2 מיליארד ש"ח. קיסטון, בשותפות עם מנורה מבטחים, העמידה עבור אדלטק מימון שחלקו עם אפשרות להמרה בהמשך להחזקה של 16.3% בתחנה (בעקיפין).

התשתית הקיימת של התחנה, השוכנת בצומת תשתיות מרכזית של חשמל, גז וסולר, מאפשרת שינוע קל ונוח אל וממנה.

שיעור אחזקה

כ-16.3% (לאחר המרת הלוואה בדצמבר 2022)

היקף השקעה

כ-175 מיליון ש"ח

שווי הוגן בספרים

כ-188 מיליון ש"ח (30.09.2021)

שותפים בהשקעה

מנורה מבטחים, אדלטק, שיכון ובינוי

הספק

כ-1,194MW