אנרגיה היא כוח

קיסטון ממשיכה לממש את אסטרטגיית ההשקעות של הקרן בתחום האנרגיה. בנובמבר 2020 זכו חברת אדלטק ושיכון ובינוי במכרז לרכישת תחנת הכוח ברמת חובב מידי חברת החשמל בסכום של כ-4.2 מיליארד ש"ח. קיסטון, בשותפות עם מנורה מבטחים, העמידה עבור אדלטק מימון שחלקו עם אפשרות להמרה בהמשך להחזקה של 16.3% בתחנה (בעקיפין).

התשתית הקיימת של התחנה, השוכנת בצומת תשתיות מרכזית של חשמל, גז וסולר, מאפשרת שינוע קל ונוח אל וממנה.

שיעור אחזקה

כ-16.3% (לאחר המרת הלוואה בדצמבר 2022)

היקף השקעה

כ-175 מיליון ש"ח

שווי הוגן בספרים

כ-108 מיליון ש"ח (הלוואה המירה). כ-75 מיליון ש"ח (הלוואה לא המירה) (30.06.2021)

ממוצע תזרים שנתי צפוי

כ-20 מיליון ש"ח

שותפים בהשקעה

מנורה מבטחים, אדלטק, שיכון ובינוי

הספק

כ-1,194MW