להשקיע בדרך הנכונה

קבוצת המפעיל כוללת קבוצת חברות המחזיקות בחוזי הפעלה ואחזקה של כבישים שונים ברחבי הארץ וחברות שירותים המספקות מגוון שירותי תחזוקה ופרויקטים בתחום התחבורה. הנכס המרכזי של הקבוצה הוא חברת דרך ארץ, קבלן התפעול והתחזוקה של כביש 6. בנוסף, קבוצת המפעיל כוללת גם את חברות התפעול של מנהרות הכרמל בחיפה, נתיבי הצפון (רשת של קרוב ל-30 כבישים באורך כולל של כ-270 ק"מ בצפון הארץ) וחברות שירותים נוספות בתחום התחבורה.

עסקת הרכישה הושלמה בפברואר 2020 וכיום קיסטון מחזיקה 21.33% מקבוצת המפעיל. החברות הנוספות השותפות בבעלות על הקבוצה הן שיכון ובינוי, הפניקס וכלל ביטוח.

 

לאתר חברת דרך ארץ (כביש 6)

שיעור אחזקה

21.33%

תחום פעילות

תחבורה

היקף השקעה

69 מיליון ש"ח

שותפים בהשקעה

שיכון ובינוי, הפניקס, כלל ביטוח